درمان اکت برای افسردگی - پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی

درمان افسردگی با روش اکت پکیج درمانی اکت جلسات درمانی اکت

دانلود درمان اکت برای افسردگی - پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی
پروتکل درمان افسردگی با اکت
درمان اکت برای افسردگی
درمان افسردگی با act
درمان افسردگی با روش اکت
پکیج درمانی اکت
جلسات درمانی اکت
دانلود رایگان پروتکل درمانی act
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدpdf
دانلود رایگان کتاب درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 572 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11

تعداد جلسات:   10

تعداد صفحات:  11

نوع فایل: PDF و WORD قابل ویرایش

 

بخشی از متن فایل:

این پروتکل خلاصه ای از کتابچه راهبرد افسردگی "راب زتل" می باشد.  که جلسات درمانی آن را می بایست به شکل زیر دنبال کنید:

بررسی خلق و به روز رسانی مختصر

ارتباط دادن با جلسه قبلی

تنظیم دستور جلسه

نقد و بررسی تکلیف

تمرینات حمایتی بالقوه

خلاصه نهایی

اختصاص تکلیف

بازخورد

جلسه اول

هدف:

هدف از این جلسه معرفی درماندگی خلاق است. کشف اهداف و تلاشهای ناموفق و اینکه درمانجو به این بینش برسد که راهبردهای کنترل او در مقابله با افسردگی تا کنون ناکارآمد بوده است. درمانگر نیز به درک افسردگی از دیدگاه ACT )مانند همجوشی، راهبردهای کنترل عاطفی، فاصله از ارزشها( و ارائه آن می پردازد.

تمرینات حمایتی بالقوه:

کسب اهداف اساسی درمانجو

کسب و آشنایی با تلاش های گذشته درمانجو برای به انجام رساندن اهداف

استعاره گودال

معرفی سیستم ناکارآمدی گذشته

انتخاب گزینه و حرکت به سمت اینکه "کنترل به عنوان یک مشکل" است (اگر زمان اجازه دهد)

تکلیف:

ثبت تجربه های روزانه

دانلود درمان اکت برای افسردگی - پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی