تحصیل سرا

مرجع دانلود کتاب

تحصیل سرا

مرجع دانلود کتاب

مرجع دانلود کتاب های کمک درسی , کنکوری و دانشگاهی

تحصیل سرا کتاب شبکه های هوشمند و ریز شبکه ها دانشگاه صنعتی امیر کبیر برای شما اماده کرده است.

امروزه در صنعت برق در سطح دنیا با مسائلی همچون افزایش تقاضای انرژی، افزایش رقابت در بازار برق و کمبود منابع مالی مواجه هستیم با توجه به این شرایط شبکه قدرت با مشکلات جدید مواجه می شود و نیاز به یک شبکه برق کارآمدتر در شرایط کنونی حس می شود. این رویکرد در مفهومی به عنوان شبکه هوشمند گنجانده می شود. این کتاب به حوزه های مختلف شبکه های هوشمند و ریز شبکه ها ازجمله سیستم های اندازه گیری هوشمند، خانه های هوشمند، خودروهای برقی، پاسخگویی تقاضا، منابع تولید پراکنده انعطاف پذیر، کنترل و حفاظت ریزشبکه ها و همچنین سیستم های مخابراتی می پردازد.